3
Leave a Reply

Gửi phản hồi

  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
thu hoang

Xin chào hình nhưng minh biet kim tu thấp xây như thế nào rồi tự nhiên trong đầu mình hiển ra mình biết tại sau người ta xay dược nhưng căng phòng Bên trong kim tu thấp thật ra no rất đon gian minh sẽ không nói ra minh sẽ gợi ý cho các ban là kim tu thấp được xay từ bên trong ra ;;;;;; ký tên thanh moi chi tiết liên he so nha 132 a ấp Vĩnh hoà xã tân Ngãi thành phố Vĩnh Long vn

LT DH

bạn là một thằng ngu thiển cận khi phủ nhận sự cố gắng của cả một dân tộc. vì niềm tin của mình đôi khi người ta làm nên những điều thưởng như khó thực hiện. và điều này hoàn toàn có thể làm được

lie luan k

XAM CHI CO THNAG NGU MOI TIN